Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2556

12 ม.ค. Posted by in ข่าวสารและกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2556
ข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2556
 
  • สิ้นปี 56 แล้วหลาย ๆ อย่างผ่านพ้นด้วยดี ทั้งสุข ทั้งทุกข์ แต่จะต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นความคิดในแง่บวก เป็นจุดยืนที่เข้มแข็งของครอบครัว เพื่อฝ่าฟันทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ พยามนำไปปรับใช้ให้มีความสุขบนทางสายกลาง ดิฉันคิดและทำเช่นนั้นเสมอ และก็สามารถผ่านมาได้ทุกเรื่องค่ะ จึงอยากให้แต่ละครอบครัวมีความสุขในปีใหม่ 2557 ที่จะมาถึงทุก ๆ คนด้วยค่ะ
  • ปีเก่า 2556 พีพีเอ็มฯ ของเราประสบผลสำเร็จด้วยดีเกินคาดหมายทั้งการตอบรับจากกลุ่มนักเรียนเด็กเล็ก ตัวน้อย 4 ขวบขึ้นไป และพี่ตัวโต ๆ 7 ปี ขึ้นไป และพี่ ๆ มัธยมต้น – มัธยมปลาย และกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณพ่อ -คุณแม่ ที่ต้องการพัฒนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสอนลูก หรือปรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น บางท่านก็เรียนเพื่อรู้และเตรียมรับกับการเปิดประเทศอาเซียนของไทยในอนาคต
  • สำหรับก้าวย่างใหม่ 2557 พีพีเอ็มฯ ยังคงคุณภาพเช่นเดิมด้วยระบบการเรียนการสอนแบบครบวงจร พร้อมยืนหยัดคุณภาพความเป็นนักวิชาการ และจริงใจในการทำงานเพื่อรับใช้สังคม ทีมคณาจารย์ทั้งทีมงานอาจารย์ Native English และทีมงานอาจารย์ชาวไทย ขอกราบขอบคุณทุกๆ ท่าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไว้วางใจพีพีเอ็มฯ ในการจัดอบรมสัมมนาภาษา ขอกราบขอบคุณอีกครั้ง

บทบาทใหม่ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเปิดประตูสู่อาเซียน AEC ภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเราต้องเตรียมตัวตั้งรับเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะเข้ามาทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน รวมถึงครอบครัวลูก ๆ บุตรหลานของเรา เพื่อเป็นเยาว์ชนและประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป เราขอเป็นแรงใจให้สำเร็จถ้วนหน้าทุกๆท่านค่ะ

  • ว่าแต่ว่าคุณพร้อมหรือยัง ? ……………………………..
  • พร้อมเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงพีพีเอ็ม แลงค์เกวจ เซ็นเตอร์ “ ครบเครื่องเรื่องภาษา ”
  • ปีใหม่นี้พีพีเอ็มฯ ของเรามีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักเรียนทุนของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยดัง ๆ ทั่วโลก 1 ในมหาวิทยาลัยท็อปเท็นมากสุดมารวมตัวกันสอนแบบคุณภาพ และเราเปิดคอรส์ติวปรับพื้นฐานวิชาต่างๆ รวมถึงการสอน Corporate Training ในแต่ละหลักสูตร แต่ละสายอาชีพ และแต่ละตำแหน่งงานตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการให้จัดอบรม หรือสัมมามีทั้งหลักสูตรประเภทระยะสั้น / ปานกลาง / และระยะยาว พร้อมจัดศึกษาดูงานในและต่างประเทศ ซึ้งหลักสูตรเน้นครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน ครบถ้วน รับรองลงเรียนแล้ว ไม่ผิดหวังค่ะ

********** วันนี้ ลาไปก่อน วันหลังจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ *********

image005