Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

หลักสูตร  // Browsing posts in หลักสูตร

25 มี.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน หลักสูตร ECM

หลักสูตร ECM

หลักสูตร ECM

ติวเจาะลึกเสริมพื้นฐาน 3 วิชา English : ภาษาอังกฤษ Chin […]

Read more...

13 ก.ค. Posted by in ข่าวสารและกิจกรรม, หลักสูตร | ปิดความเห็น บน English camp in Singapore October 17-19, 2014

English camp in Singapore October 17-19, 2014

English camp in Singapore October 17-19, 2014

Read more...

13 ก.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Singapore Camp “Adventure English Summer Camp 2014 for Young teenage” 3 Days “

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Singapore Camp “Adventure English Summer Camp 2014 for Young teenage” 3 Days “

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Singapore Camp “Adventure  English  Summer Camp 2014 for Young teenage” 3  Days “

Read more...

13 ก.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน หลักสูตรครอสต้อนรับเปิดเทอม

หลักสูตรครอสต้อนรับเปิดเทอม

หลักสูตรครอสต้อนรับเปิดเทอม

ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม แลงค์เกวจ เซ็นเตอร์ “ ครบเครื่อง รู้จ […]

Read more...

25 ก.พ. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน โครงการปั้นดาว 2014

โครงการปั้นดาว 2014

โครงการปั้นดาว 2014

Read more...

12 ม.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน คอร์สภาษาอังกฤษ รับประชาคมอาเซียน 2558

คอร์สภาษาอังกฤษ รับประชาคมอาเซียน 2558

คอร์สภาษาอังกฤษ รับประชาคมอาเซียน  2558

“ อยากเก่งอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยาก ” คอร์สภาษาอังกฤษ พร้อ […]

Read more...

23 ต.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน English for Children : ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

English for Children : ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

English for Children : ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษเพื่อลูกหรือคนที่คุณรักที่สุด…..

Read more...

23 ต.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน English for Families ภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

English for Families ภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

English for Families ภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อลูกๆ ของคุณกันดีกว่า […]

Read more...

12 ต.ค. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2556

คอร์สปิดเทอม ตุลาคม 2556

คอร์สปิดเทอม  ตุลาคม 2556

ศูนย์ภาษาพีพีเอ็ม แลงค์เกวจ เซ็นเตอร์ “ อยากเก่งอังกฤษ […]

Read more...

20 มิ.ย. Posted by in หลักสูตร | ปิดความเห็น บน หลักสูตรความเป็นอัจฉริยะ Brain Fitness Center

หลักสูตรความเป็นอัจฉริยะ Brain Fitness Center

หลักสูตรความเป็นอัจฉริยะ Brain Fitness Center

Read more...